Wat is een retourgeschikte versterker?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst een onderscheid maken tussen de verschillende TV versterkers, ook wel antenneversterkers of signaalversterkers genaamd. Deze zijn er nl. in verschillende uitvoeringen:

  • Niet retourgeschikt
  • Passief retourgeschikt
  • Actief retourgeschikt

Wat betekent “retourgeschikt”?

Vroeger bestond het TV signaal uit eenrichtingsverkeer; nl. van het kabelbedrijf naar uw TV.
Met de komst van digitale TV (interactief), Internet over de kabel al dan niet gecombineerd met telefonie onstond er een situatie dat het signaal 2 richtingen moest ondersteunen.
Het signaal wat vanuit uw huis terug moet naar het kabelbedrijf noemen we “retoursignaal”.
Een antenneversterker die in staat is om dit retoursignaal terug te sturen noemen wij dan ook “retourgeschikte versterker”.

Wat is een passief of actief retourgeschikte versterker?

Het verschil tussen passief of actief retourgeschikt is het feit of het retourkanaal ook versterkt wordt. Dit is nodig wanneer de versterker ver van het zgn. AOP (Abonnee Overname Punt) geplaatst wordt. Het AOP is de eerste aansluiting van het kabelbedrijf in de woning; tegenwoordig zit deze aansluiting in de meterkast.
Het signaalverlies van het retoursignaal kan op deze wijze worden opgevangen.
Het is echter aan te bevelen om de versterker zo dicht mogelijk bij het AOP te plaatsen en in die gevallen is een passief retourgeschikte TV versterker voldoende.
De toevoeging “passief” wordt overigens vaak achterwege gelaten wanneer er gesproken wordt over retourgeschikte versterkers.

Een retourgeschikte antenneversterker is een versterker die in staat is om het inkomende TV signaal te versterken en het retoursignaal , al dan niet versterkt, terug te sturen.

Bij gebruik van bijvoorbeeld Alles-in-1 pakketten via de kabel zou een retourgeschikte versterker uitkomst bieden als het TV signaal te zwak is.
Zorg altijd dat u gebruik maakt van goed afgeschermde bekabeling en vermijd het gebruik van slechte splitters en connectoren zoveel mogelijk.

Op Kabelmaxx.nl kun je snel een passende retourgeschikte versterker kopen.

 

Kijk op Kabelmaxx.nl voor een compleet overzicht van
retourgeschikte versterkers om uw TV signaal te versterken.